ออมทองกับ Asiagold

ออมทอง คืออะไร?

ออมทอง คือการสะสมเงินเพื่อซื้อทอง เมื่อสะสมเงินครบตามที่ต้องการ สามารถปิดรับทองได้ทันที ราคาคิดวันที่ลูกค้าปิดออมค่ะ

Headset Icon โทร: 061-983-2424
LINE LOGO SVG ติดต่อเราผ่าน LINE